Stærk og effektiv ledelsesteam søges til enhedschefstilling i Nyborg Fængsel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Nyborg Fængsel i Kriminalforsorgen Vest søger pr. 1. september 2024 eller snarest derefter en enhedschef.

Vil du være med i et stærkt og effektivt ledelsesteam i Nyborg Fængsel? - Så er muligheden her nu.

Vi ønsker et ledelsesteam, hvor vi er resultatorienterede, dygtige til at give medarbejderne ansvar, giver kontinuerlig feedback til medarbejderne og hinanden, giver faglig sparring til medarbejdere og enhedsledere, og har stor fokus på institutionens arbejdsmiljø og bidrager til den fortsatte faglige udvikling.

Om stillingen:

Dit ledelsesansvar vil være todelt og bestå dels af ressource– og driftsledelse som en del af institutionsledelsen, hvor driften af hele fængslet koordineres, og dels af personaleledelse i enheden, hvor dit fokus vil være at sikre faglig ledelse og kompetenceudvikling af enhedsledere og medarbejdere.

Du vil til daglig have ansvaret for ledelsen af en af fængslets afdelinger - afdeling 5. Afdelingen står overordnet for beskæftigelse og undervisning af de indsatte, såvel på værksteder, dagskole og beskæftigelse/undervisning på afdelinger og indsattes egne opholdsrum. Du vil tillige have ansvaret og personaleledelsen for fængslets administrative medarbejdere.

Der er tilknyttet 2 enhedsledere og ca. 50 medarbejdere til afdeling 5.

Som enhedschef vil du referere til institutionschefen og indgå i Kriminalforsorgens ledelseskæde mellem institutionschefen og enhedslederne.

Ressource- og driftsledelse:
Som enhedschef på Nyborg Fængsel vil du, blandt meget andet, have ansvaret for:

 • At sikre, at medarbejderne har fokus på opgaveløsningen af klienten i centrum og et sammenhængende klientforløb.
 • At omsætte Kriminalforsorgens strategier og planer til tydelige mål for afdelingens medarbejdere.
 • At sikre, at der sættes tydelige mål og rammer for udviklingen af det faglige arbejde og motivere til et godt arbejdsmiljø i enheden og på tværs af institutionen.
 • Ved løbende dialog at sikre, at der gives og modtages sparring og koordinering med områdets konsulenter inden for HR, resocialisering, sikkerhed, IT, klientsagsbehandling og økonomi.
 • Blandt andet ved afholdelse af talsmandsmøder mv. at styrke relationsarbejdet og den dynamiske sikkerhed i enheden.
Personaleledelse:
Som enhedschef vil du være den primære personaleleder for enhedens enhedsledere og medarbejdere. Her skal dit fokus blandt andet være på at sikre:

 • Faglig ledelse og kompetenceudvikling af enhedsledere og medarbejdere, så de til enhver tid er i stand til at leve op til Kriminalforsorgens medarbejder– og ledelsesgrundlag.
 • Korrekt og loyal formidling af formål og mening med de koncernfælles opgaver, så leverancer sker rettidigt og resultater opnås med høj faglig kvalitet.
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel, tryghed og samarbejde.
 • Et arbejdsmiljø, hvor der rettidigt og omsorgsfuldt sikres fokus på håndtering af blandt andet sygefravær og volds- og trusselsepisoder. Herunder opfølgning på alle episoder, korrekt registrering og håndtering i overensstemmelse med Kriminalforsorgens nul-tolerance, og iværksættelse af relevante initiativer for at forebygge og reducere antallet af vold og trusler.
 • Ud over den konkrete håndtering af konkrete sygefraværssager, tillige at gennemføre trivselssamtaler og iværksætte relevante forebyggelsestiltag.
 • Talentpleje og –udvikling af medarbejdere, gennem bl.a. målrettet delegering af opgaver.
Om dig:

 • Du har stor erfaring med personaleledelse og udvikling af organisationskultur.
 • Du har en faglig og saglig tilgang til opgavevaretagelsen, og kan loyalt arbejde systematisk med både sans for detaljen og ud fra et helhedssyn i forhold til Kriminalforsorgens samlede opgavevaretagelse.
 • Du er detaljeorienteret samtidig med, at du er opmærksom på helheden i opgaveløsningen.
 • Du har en anerkendende tilgang, er åben, empatisk og har gode samarbejdsevner.
 • Du er nytænkende i forhold til opgaveløsningen og kan inddrage erfaringer fra andre sektorer.
 • Du er psykisk robust og kan bevare roen og overblikket, også i meget pressede situationer.
 • Du har gode kommunikative kompetencer, både skriftligt og mundtligt.
 • Du er en stærk rollemodel med tydelige værdier, og promoverer organisationens værdier igennem egne handlinger.
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til Tjenestemandsloven for allerede uniformerede ansatte tjenestemænd i Kriminalforsorgen. Alternativt efter relevant gældende overenskomst eller individuel kontrakt afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund sammenholdt med stillingsindholdet.

Aflønning sker efter principperne i Ny Løn. Hvis du i forvejen er uniformeret tjenestemand, sker ansættelsen som tjenestemand i henhold til Tjenestemandsloven og lønindplaceringen sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i løngruppe 7, hvor der er tilknyttet et funktionstillæg for deltagelse i rådighedsordning.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer uden højeste tjenestetid og er ledig til besættelse den 1. september 2024 eller snarest muligt derefter.

Du vil indgå i institutionens bagvagtsordning.

Ansættelsesområdet for tjenestemænd er Justitsministeriet med tilhørende institutioner. For overenskomstansatte/individuelt ansatte er ansættelsesområdet Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Institution Nyborg, Nyborg Fængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg.

Stillingen er uden højeste arbejdstid, og er til besættelse pr. 1. september 2024, eller snarest derefter.

Det er en forudsætning for ansættelse, du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden ansættelsen skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Det er ligeledes en forudsætning, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse. Sagsbehandlingstiden for dette er typisk 1 – 2 måneder.

Hvem er vi?
Nyborg Fængsel er en del af Kriminalforsorgen i Syddanmark. Det er et lukket fængsel beliggende i Nyborg med plads til mere end 350 indsatte. Fængslet er Danmarks største og blandt de bedst sikrede fængsler, det består bl.a. af et arrestafsnit, fællesskabsafsnit, et behandlingsafsnit, et særligt sikret afsnit i arrestdelen, samt et isolationsafsnit. Fængslet har samlet set omkring 230 medarbejdere.Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 28. juni 2024.

Hvis du i forvejen er tjenestemand skal du senest den 4. juli tillige have uploadet en bedømmelse fra din chef.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Spørgsmål til stillingen bedes rettet til Institutionschef Henrik Marker på telefonnummer 7255 9502.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nyborg Fængsel, Vindingevej , 5800 Nyborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068758

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet