Nyheder fra Nyborg

23 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Nyborg og omegn

Job tilbydes:
Bostederne Nyborg søger to visionære og faglig kompetente afdelingsledere
Bostederne Nyborg er en samlet organisation bestående af fire bo- og støttetilbud i Nyborg Kommune, drevet efter ABL § 105 med ydelser jf. SEL § 85. Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.Bostederne Nyborg er teamorganiseret og fordelt på fire matrikler: Team Jagtenborg Nord, Syd & Service, Løbegangen 48, 5800 Nyborg Team Højbo, Havnegade 28, 5800 Nyborg Team Hjørnehuset, Stationsvej 2, 5853 Ørbæk Team Skrænten, Skrænten 18, 5540 Ullerslev Kompleksiteten i vores opgaveløsning kalder på en organisatorisk tilpasning, hvilket gør, at det samlede Bostederne Nyborg organiseres i to afdelinger -  BOOST I og BOOST IIBOOST I bestående af : Team Jagtenborg  Nord, Syd & Service& BOOST II Bestående af: Team Højbo, Team Hjørnehuset og Team Skrænten.Vi er og vil forsat være i en meget spændende, målrettet og positiv udvikling, hvor vi også har fokus på forankring, samskabelse og transparens.   Livskvalitet og gode oplevelsesrum definerer i høj grad ledelsesgrundlaget i vores fælles løsning af kerneopgaven. Vores faglige fundament hviler på den lærende organisations principper. Vi samarbejder ud fra et fælles OPUS-koncept, hvor vi har fokus på: Organisering Pædagogik Udvikling Samarbejde Vores vigtigste omdrejningspunkt i samarbejdet med borgerne er inddragelse og ejerskab. Hos os er vi fælles om at skabe psykologisk tryghed, hvor alle får mulighed for, at føler sig set hørt og forstået.  Så vil du være med til at understøtte den målrettede udvikling, vi allerede er i fuld gang med? Understøtte vores ledelsesgrundlag og vores faglige fundament?Samarbejde inddragende, lyttende og tillidsskabende med borgeren, pårørende, personale og øvrige faglige samarbejdspartnere?Kan og vil du være med til at lede og være med til at gøre hele vores samlede organisation stærkere og af høj faglig kvalitet med borgeren i fokus? Så har du muligheden for at blive en af de afdelingsledere, vi har brug for. Funktionsbeskrivelserne for afdelingslederne rummer varetagelse af to hovedområder. Det ene område er ledelsesmæssigt at understøtte de arbejdsopgaver, der er indeholdt i vores OPUS-koncept. Det andet område er selvstændige ledelsesmæssige opgaver, f.eks. personaleansvar, økonomisk ansvar inden for eget område, dokumentation, team håndbøger, nyhedsbreve, GDPR- tilsyn, handleplanskontrakter og pårørende samarbejde. Opgaverne vil være præciseret i vores årshjul. Du vil indgå i tæt daglig dialog med Bostederne Nyborgs ledelsesteam. Du refererer direkte til leder af Handicapområdet. Forventninger til dig som kommende afdelingsleder: Du forstår dit ledelsesrum, og hvad det betyder at arbejde i en politisk ledet organisation. Du er visionær. Du indgår i løsningen af vores fælles kerneopgave i samarbejde med Nyborg Kommunens øvrige samarbejdspartnere. Du har relevante uddannelser, der relaterer sig til ledelse og målgruppen af borgere. Du er god til at formidle og facilitere. Du har kompetencer og erfaring i forhold til de opgaver, der er i Bostederne Nyborg. Din etik i samarbejde med alle interessenter er tillid og værdighed. Du er resultatorienteret og kommer i mål. Du besidder et positivt menneske- og livssyn. Du kan, du vil, du tør - alene og i fællesskab. Vi kan tilbyde: En transparent funktionsbeskrivelse for stillingen. Fokus på kerneopgaven. En lærende organisation. Dygtige samarbejdspartnere . Høj grad af fleksibilitet og selvbestemmelse i arbejdet. Visionært fagligt miljø og udvikling. Fokus på et godt arbejdsmiljø. Yderligere information: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest inden ansættelse.Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte leder af Handicapområdet Susanne Kjær Christensen på mail skc@nyborg.dk.Du kan læse mere om Nyborg Kommune som arbejdssted på www.nyborg.dk Ansøgningsfrist mandag 18. juli 2022Ansættelsessamtaler afholdes løbende under hensyntagen til ferieperiodeTiltrædelse 1. september 2022 eller snarest muligt  Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=395fcd3f)
Bostederne Nyborg
Indrykket 21. juni på JobNet
Job tilbydes:
Grejdalen 25 søger - nogle helt særlige pædagoger og pædagogiske assistenter til vores helt særlige beboere.
Brænder du for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne? Så er dette noget for dig. ”På Grejsdalen 25 bor der 8 helt særlige mennesker. I en stilling som pædagog eller pædagogisk assistent, hos os, får du en unik mulighed for at fordybe dig relationelt og fagligt i disse 8 helt særlige mennesker. De har brug for din nærværende støtte til de fleste dagligdagsting og så har de brug for, at du har et menneskesyn der bunder i høj faglig kvalitet og at du forstår at praktisere målrettet, struktureret og omsorgsfuld pædagogik. Kan du relatere og se dig selv som en del af vores engagerede team, så tøv ikke med at læse videre. Jeg ser frem til at modtage din ansøgning. Venlig hilsen, afdelingsleder, Sandie Holmer” Lidt praktisk information: Grejsdalen 25 er en del af Handicapcenter Fyn (HCF), som tilbyder bo-, aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Tilbuddene er målrettet mennesker med: udviklingshæmning autisme hjerneskader epilepsi eller andre varige lidelser Prader Willi, Rett, Angelmann og andre syndromer Vi er en del af et stort tværfagligt center der har fokus på efter-/videreuddannelse og supervision, vi søger hele tiden at dygtiggøre os og forfine vores fagligheder. Vi har en bred pallette af faggrupper, der tværfagligt samarbejder, om at skabe den bedste indsats omkring borgerne. Grejsdalen 25 er et højt specialiseret tilbud til voksne mennesker med betydelig og varig funktionsnedsættelse, flere af vores borgere har udadreagerende og selvskadende adfærd. Fælles for alle 8 borgere er at de har brug for guidning i forhold til deres sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling. Alle vores beboere har brug for støtte i plejesituationer. Vi mangler pædagoger og pædagogiske assistenter, som brænder for at skabe optimal omsorg og de bedste pædagogfaglige rammer for vores 8 borgere. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Vi lægger vores praksis på følgende værdier: Anerkendelse, rummelighed, respekt og ligeværdighed. Personalet har erfaring med, og uddannelse til, at håndtere og rumme mennesker med svære handicaps, som kan medføre udad reagerende og selvskadende adfærd. Ved hjælp af en målrettet tværfaglig indsats, samt et rummeligt menneskesyn og en anerkendende pædagogik arbejdes der kontinuerligt på at mindske borgernes angstniveau, og derved nedbringe den, den for omgivelserne, uhensigtsmæssige adfærd. Vi lægger stor vægt på samarbejdet med de pårørende og inddrager dem så meget som muligt. Vi tilbyder dig: Et stærkt fagligt miljø i udvikling med en høj grad af specialisering Arbejde i et Center, hvor der er fokus på faglig udvikling og mulighed for supervision Faglige temadage, møder og sparring Introdage, hvor du får grundig introduktion til arbejdet Et godt arbejdsmiljø i rivende udvikling med engagerede kollegaer At du bliver en del af en personalegruppe, der samtidigt er en del af en stor organisation, hvorfor vidensdeling på tværs forventes, særligt har vi fokus på feedback, professionelt samarbejde og fælles refleksion. En ledelse og omgangstone, der er præget af synlighed og anerkendelse Arbejde dag/aften og hver 2. eller 3. weekend i tidsrummet 6.00-22.00 Høj grad af indflydelse på din egen arbejdsplan. Løn efter overenskomst En hverdag, der ALDRIG bliver ensformig. Vi forventer meget af dig, men mest af alt at du: Er uddannet pædagog eller pædagogisk assistent Er omstillingsparat Er fysisk og psykisk robust og kan bevare roen i tilspidsede situationer Kan og tør reflektere over egen praksis Ser kritik som en konstruktiv og udviklende del af arbejdet Kan opstille faglige mål for vores beboere, og arbejde tværfagligt, struktureret og systematisk Kan modtage og give feedback med henblik på fælles mål og udvikling Er tydelig og klar i din kommunikation, både verbalt og nonverbalt Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering. Er åben, fagligt nysgerrig og engagerer dig i den faglige udvikling. Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform. Kan vurdere komplekse situationer både pædagogisk, somatisk og psykiatrisk og involvere rette samarbejdspartnere. Arbejder anerkendende og konfliktnedtrappende Ser dokumentation som en integreret del af det pædagogiske arbejde, hvor du er skriftligt velfunderet og har gode IT kundskaber Opfatter personlig pleje og omsorg som en naturlig del af arbejdet Opfatter den sundhedsfaglige dimension som en integreret del af din pædagogiske praksis Formår at navigere i kompleksitet og se muligheder Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Sandie Holmer, på alle hverdage i tidsrummet 12.00-13.00 på tlf. 24649648 eller teamkoordination Susanne Kyed på tlf. 21380384 Stillingerne ønskes besat 1.aug. eller snarest herefter. Yderligere information findes på: http://handicapcenterfyn.dk Send din ansøgning senest 18.juli 2022. Samtaler afholdes løbende. Vi glæder os til at høre fra dig
Handicapcenter Fyn - Grejsdalen
Indrykket 21. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Nyborg

Nyborg er en af de større byer på Fyn. Med sine 17.164 indbyggere er det den tredjestørste fynske by, kun overgået af Odense og Svendborg, og den 37. største by i Danmark. Nyborg har et areal på 276,24 kvadratkilometer. Byen med postnummeret 5800 ligger på Østfyn i Nyborg Kommune, der blandt andet også består af Ullerslev og Ørbæk. Nyborg ligger i Region Syddanmark, som dækker Fyn (inklusiv øerne i det sydfynske øhav) samt Syd- og Sønderjylland.

Nyborgs geografiske placering gør det nemt at besøge andre fynske byer som for eksempel Svendborg, Kerteminde og Odense, der alle ligger inden for en radius af cirka 30 kilometer. Derudover er Nyborg den sidste fynske by inden Sjælland, og det er derfor nemt at komme til Korsør på den anden side af Storebælt. Dette medfører blandt andet, at alle, der krydser Storebæltsbroen, kører igennem Nyborg.


Nyborgs historie

Nyborg menes at være blevet opført lige inden 1200-tallets begyndelse. Grundet sin strategiske beliggenhed midt i landet og ud til Storebælt spillede Nyborg særligt i middelalderen en central rolle i dansk historie. Blandt andet var den hjemsted for rigsmøder mellem stormændene og kongerne. 

Dette udviklede sig i 1282, da Danehof blev grundlagt. Det fandt sted en gang om året og fik funktionen som den lovgivende og dømmende enhed i Danmark. I denne periode fungerede Nyborg i praksis som landets hovedstad. Derudover var Nyborg Slot i dele af det 15. og 16. århundrede hjemsted for kongemagten.

Nyborg oplevede flere gange store brande i løbet af middelalderen. Blandt andet opstod der i år 1448 så voldsom en brand, at store dele af byen brændte ned. Som følge deraf blev byen fritaget fra at skulle betale skat i 40 år. 

Da svenskerne i starten af 1658 marcherede over et tilfrosset Storebælt, kunne byen ikke forsvare sig selv, og måtte se sig besat indtil slutningen af året efter. Det medførte stor fattigdom og nød for byens indbyggere, og endnu en gang lå byen i ruiner. Derfor blev Nyborg igen fritaget for helt eller delvist at skulle betale skat i de kommende årtier.

Sidenhen har byen mistet meget af siden politiske indflydelse, men spiller i dag stadig en vigtig rolle for forbindelsen mellem Fyn og Sjælland.


Byens seværdigheder

Slottet står stadig som en af de store seværdigheder i Nyborg. I dag er det indrettet som museum og har været på tale til at blive indstillet til UNESCOs verdenskulturarv. I forlængelse af diskussionen omkring en mulig indstilling har Nyborg Kommune valgt at udbygge slottet og forbinde det mere med bymidten.

Derudover er både Holckenhavn Slot og Nyborg Lystbådehavn blandt de store seværdigheder i Nyborg. Her er det muligt at gå en tur og nyde de flotte omgivelser. Det er det ligeledes på voldanlægget, som omkranser bymidten. Her kan man som besøgende nemt få en fornemmelse af, hvordan historien har præget byen.


Særlige kendetegn

Nyborg er især kendetegnet ved sin historiske bymidte samt sin flotte natur. Derudover spiller havnen en stor rolle i byen, da den ligger i forlængelse af bymidten. Der er desuden ikke mangel på strande i Nyborg, hvorfor der er plads til at DM i beach handball kan finde sted på Fyns Badestrand. Til dette formål bliver der hvert år sat op til 24 strandhåndboldbaner op. Dette event passer godt ind i Nyborg, som er stedet, hvor selve håndboldsporten for over 100 år siden blev opfundet. 


Nyborgs handelsliv

Nyborg har et livligt handelsliv med butikker, der sælger alt fra sko og tøj til ost og delikatesser. På trods af at handelslivet i flere år har været presset af de store butikker i Odense, så blomstrer handlen stadig i Nyborg. Der er mere end 100 specialforretninger med ansatte, der står klar til at kræse for den handlende.

Derudover findes der mange restauranter og caféer, der kan stille din sult. Disse befinder sig både inden og uden for voldene. Blandt andet er Restaurant Lieffroy, der flere gange er blevet nomineret til årets restaurant i Den Danske Spiseguide, placeret i smukke omgivelser ud til Storebælt.


Must things to see

Der er mange ting at give sig til, når man besøger Nyborg. Man bør dog ikke forlade byen, før man har gået gennem byens gamle gader og set det imponerende voldanlæg. Derudover bør den historieinteresserede uden tvivl se Borgmestergården, der viser dagligdagen på Østfyn gennem historien på en måde, så alle kan forstå det.


Kulturlivet

Byen har et rigt kulturliv, der blandt andet består af den årlige Open By Night, Kulturnat Nyborg og mange andre arrangementer, som en stor del af nyborgenserne besøger. For at hædre byens historie afholdes der desuden Danehof marked hver sommer, hvor hele byen bliver taget tilbage til middelalderen. Der er stor opbakning til disse arrangementer, der plejer byens kulturliv. Også om vinteren er der mange besøgende til julemarkedet “Jul i den gamle Kongeby”.

Desuden har byen et rigt foreningsliv, hvor folk i alle aldre kan dyrke alt lige fra håndbold og fodbold til teater og musik.