skoleelever i nyborg deltager i robotkonkurrence med fokus på naturkatastrofer og klimaforandringer

Foto: Nyborg Kommune.
dato

På Nyborgs skoler vil unge talenter fra hele kommunen snart få mulighed for at måle deres robotteknologiske færdigheder, når WRO - World Robot Olympiad - afholder en lokal konkurrence.

WRO er en international konkurrence for børn og unge mellem 7 og 25 år, hvor fokus ligger på konstruktion og programmering af LEGO robotter. I år er det muligt at deltage i lokale konkurrencer med selvdefinerede rammer, og Nyborg er ingen undtagelse.

I Nyborg afholdes stævnet som et lokalt og lukket arrangement, organiseret i samarbejde med WRO Danmark. Deltagende skoler inkluderer Birkhovedskolen, Danehofskolen (Nyborg og Vindinge), 4kløverskolen (Ørbæk og Frørup) og Vibeskolen (Ullerslev og Aunslev). I alt deltager 194 elever fordelt på 65 hold, hvor de unge teknologientusiaster konkurrerer i hold af 3 elever.

Eleverne får en bunden opgave, som de skal løse med deres selvbyggede robotter inden for en tidsramme på 2 minutter. Denne spænding kulminerer i den udfordrende RoboMission kategori, der i år har temaet "Naturkatastrofer og klimaforandringer". Her vil opgaverne fokusere på at hjælpe dyr, som er i fare på grund af klimaforandringer eller naturkatastrofer.

Eksempler på opgaver inkluderer at slukke skovbrande, redde isbjørne fra isflager, give vand til tørstende flodheste og rense havet for plastik. Disse scenarier kræver kreativitet og samarbejde fra deltagerne, der skal anvende deres programmeringsfærdigheder og ingeniørkunst.

Planlægningsgruppen består af repræsentanter fra 4kløver Skole og Børnehus. Den tæller medlemmer som Susan Juelshøj Baltzersen, Henriette Danielsen, Christian Bjerregaard Uggerby og Laila Bo Muhs. Konkurrencen vil blive dømt af en dommergruppe bestående af cirka 20 personer. Dommerne kommer fra diverse organisationer, herunder WRO Danmark, Lekolar, Robothus Fyn, Astra, Nyborg Bibliotek, STU-kreatek Nyborg, Skole-IT Nyborg, IT-afdelingen samt skolerne i Nyborg.

For at få mere information om konkurrencen samt forberedelser kan interesserede besøge WRO Danmarks hjemmeside. Yderligere oplysninger kan indhentes ved at kontakte Laila Bo Muhs på labm@nyborg.dk eller Christian Bjerregaard Uggerby på cbu@nyborg.dk. Det bliver en spændende dag for Nyborgs unge innovatører, og det bliver interessant at se, hvilke løsninger de bringer på banen for at tackle klimarelaterede udfordringer.

https://www.nyborg.dk/da/nyheder/onsdag-22-maj-2024-afholdes-lokalt-wro-staevne-i-nyborg/

Kilde: Nyborg Kommune