Pædagog søges til Støttecenter Søjlen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Støttecenter Søjlen søger en kollega til socialpsykiatrien, som gerne vil skabe en reel effekt sammen med borgerne, og som er i besiddelse af et kompetent menneskesyn, en faglig opportunisme og troen på at alt kan lade sig gøre.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2024 eller hurtigst muligt derefter, og er en fast stilling på 37 timer ugentligt. Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften og weekender.  Du arbejder, for nuværende, hver tredje weekend.

Synes du det er spændende at støtte borgere i at udvikle og fastholde kompetencer, som øger deres livskvalitet og evne til at mestre eget liv? Er du metodisk nørdet og besidder du erfaring og engagement i relation til psykiatrien? Er du klar til at være en del af samskabende processer og dedikeret til at styrke og kvalificere implementeringen af recovery-orienteret rehabilitering og skabe en borgeroplevet effekt? Vægter du samtidigt høj faglighed og vil du bidrage til at styrke en feedbackkultur, hvor vi møder hinanden med tillid, ordentlighed og anerkendelse? Så er du måske vores nye kollega på Støttecenter Søjlen. 

Kort om Støttecenter Søjlen: 
Støttecenter Søjlen er godkendt til 27 borgere indenfor psykiatriområdet. Målgruppen er voksne borgere med psykiske lidelser og psykosociale problemstillinger. Tilbuddet drives jvf. ABL § 105, med social pædagogisk støtte jvf. Servicelovens § 85. Støttecenter Søjlen er organisatorisk en del af socialpsykiatrien sammen med Værestedet Huset og Bostøtten. Medarbejdergruppen består af pædagogisk, sundheds fagligt og socialfagligt personale, som alle yder en helhedsorienteret individuelt tilrettelagt indsats overfor den enkelte borger.

Alle medarbejdere i socialpsykiatrien har i efteråret 2022 været igennem kompetenceudvikling i recovery-orienteret rehabilitering. Vi er i en spændende implementeringsfase der rammesætter den faglige tilgang og det mindset, der skal definere vores praksis. Vi har fokus på at styrke den sundhedsfaglige profil, som et vigtigt element i at styrke synergien og kvalificere vores samlede indsatser i socialpsykiatrien. Vores kommende kollega vil træde ind i en personalegruppe, med kollegaer der er engagerede, fagligt ambitiøse og nysgerrige og hvor vi sammen med borgere hver dag er optaget af at skabe værdi, mening og effekt der styrker deres personlige og sociale recovery-processer. Sideløbende er vi ved at uddanne instruktører til LA2, som også vil blive implementeret som metode i løbet af efteråret.

Vi forventer af dig, at du: 

 • Er uddannet pædagog.
 • Besidder et recovery-orienteret mindset og ser ressourcer fremfor begrænsninger.
 • Har en positiv og anerkendende tilgang til arbejdet og samarbejdet med borgere og kollegaer.
 • Evner at reflektere over egen praksis og sætter din faglighed i spil i fælles drøftelser med kollegaer.
 • Du ser muligheder, er fagligt ambitiøs og understøtter en god dynamik i teamet.
 • Bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø.

Det vil være ønskeligt, hvis du også:

 • Har erfaring indenfor psykiatrien.  
 • Har gode samarbejdsevner internt og eksternt og du formår at se potentialet i samarbejdet med civilsamfundet.
 • Er god til at arbejde med mål/delmål ud fra borgerens ønsker og den visiterede indsats.
 • Er dygtig til at formulere dig mundtligt og skriftligt. Du gør en dyd ud af dit dokumentationsarbejde.
 • Har kørekort.

Vi tilbyder: 

 • Gode og engagerede kollegaer i et miljø, hvor der er plads til forskellighed og hvor vi vil hinanden. 
 • En spændende arbejdsplads i kontinuerlig udvikling.
 • Et godt og positivt arbejdsmiljø. 
 • Et job, hvor du bliver udfordret, udvikler dig og kan være med til at gøre en forskel.
 • En velfungerende afdeling, hvor vi giver hinanden faglig feedback og tager ejerskab i den fælles kvalificering og udvikling i arbejdet med kerneopgaven. 

Yderligere information:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.
Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest inden ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Christian Haugseth på tlf. eller mail: 21992422/chrh@nyborg.dk eller hos faglig koordinator Dorthe Dahlgård på tlf. eller mail: 63337682/dkd@nyborg.dk

Ansøgningsfrist 19. maj 2024
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. maj 2024
Tiltrædelse 1. juni 2024

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4edc51bd)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nyborg Kommune - Støttecentret Søjlen, Helgetoftevej, 5800 Nyborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032069

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet