Odense bekæmper bandemedlemmers misbrug af kontanthjælp gennem tværkommunalt samarbejde

Foto: Nyborg Kommune.
dato

Specialenheden i Odense arbejder målrettet mod at sikre, at bandemedlemmer, der lever af kriminalitet, ikke modtager offentlige ydelser som kontanthjælp.

Specialenheden blev etableret i 2017 som en del af Odense Kommunes indsats mod bander. Bandemedlemmer, der ønsker at modtage offentlige ydelser, bliver intensivt aktiveret for at sikre, at de ikke kan leve af kriminalitet samtidig med at modtage sociale ydelser.

Resultatet af denne indsats viser, at flere bandemedlemmer enten frasiger sig offentlige ydelser eller får deres ydelser standset på grund af manglende opmøde til aktivering. Dette pres på bandemedlemmerne har ført til, at nogle borgere tilknyttet Specialenheden vælger at flytte til andre kommuner. Fra 2020 til i dag er 17 borgere fra Specialenheden flyttet til andre fynske kommuner.

For at sikre, at bandemedlemmer ikke kan undslippe myndighedernes pres ved blot at flytte til en anden kommune, har Nyborg Kommune og Kerteminde indgået aftaler med Odense om at købe pladser i Specialenheden. Dette samarbejde mellem kommunerne viser en fælles front i kampen mod kriminalitet.

Betydningen af et tværkommunalt samarbejde er understreget af både Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og Odenses beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt. De pointerer begge, at bandemedlemmer ikke skal kunne unddrage sig myndighedernes pres ved blot at flytte til en anden kommune og understreger vigtigheden af et stærkt samarbejde mellem kommuner for at bekæmpe kriminalitet effektivt.

I Nyborg betyder samarbejdet, at ledige med bandetilknytning kan få plads i Specialenhedens særlige beskæftigelsesindsats. Samtidig kan Nyborg Kommune drage nytte af assistance og specialiseret viden fra medarbejderne i Specialenheden, hvilket styrker kommunens egen indsats mod bandekriminalitet.

For yderligere information kan man kontakte Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune, på telefon 2159 9966, eller Christoffer Lilleholt, beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, på telefon 3060 4356.

https://www.nyborg.dk/da/nyheder/nyborg-indgar-bandeaftale-med-odense-bandemedlemmer-skal-mode-samme-pres-i-begge-kommuner/

Kilde: Nyborg Kommune