Nyborg Kommune tilbyder specialkursus for pårørende til hjerneskadede

Foto: Nyborg Kommune.
dato

Nyborg Kommune lancerer et unikt pårørendekursus til at understøtte familier berørt af hjerneskader

I Nyborg Kommune lanceres nu et særligt tilbud til pårørende, som ønsker at blive bedre rustet til at håndtere livet sammen med en person ramt af hjerneskade. Formålet med kurset er at udstyre deltagerne med viden om hjerneskadens konsekvenser og at skabe et netværk blandt pårørende i lignende situationer.

Kurset, der strækker sig over tre dages undervisning, fokuserer på forskellige aspekter af det at leve med en hjerneskadet person. Den indledende dag, den 8. maj 2024, er helliget den skadede hjernes opbygning, de følger den medfører samt det udbredte fænomen hjerneskadetræthed. Den efterfølgende session den 22. maj vil beskæftige sig med den pårørendes samspil med den hjerneskadet, herunder følelsesmæssige reaktioner og kommunikation. Afslutningsvis, den 12. juni, vil fokus være på den pårørende selv og strategier til at passe på sig selv gennem forståelse af egen rolle og udvikling af mestringsstrategier.

Underviserne på kurset er Anna Maria Ghodt Miðgerð, hjerneskadekoordinator, samt Mette Madsen, ergoterapeut, som begge har dybdegående kendskab til fagområdet.

Kurset henvender sig primært til ægtefæller, samlevere, voksne børn og andre nære pårørende til personer med senhjerneskader. Dets overordnede hensigt er at tilbyde den betydningsfulde viden om hjerneskadens følger samt at facilitere et rum for hjælp til selvhjælp og erfaringsudveksling.

Tilmelding til kurset kræver kontakt til hjerneskadekoordinator Anna Maria Miðgerð på e-mail ammi@nyborg.dk eller telefon 2154 6440. For at sikre optimal deltagelse og interaktion mellem kursisterne, er der sat en deltagergrænse på minimum 6 og maksimum 15 personer. Dette skræddersyede pårørendekursus lover potentielt at blive en vigtig ressource for familier, der står over for udfordringer i hverdagen som følge af hjerneskader.

https://www.nyborg.dk/da/nyheder/parorendekursus-for-parorende-til-hjerneskaderamte/

Kilde: Nyborg Kommune