Nyborg Kommune tager fat på unges rekordhøje druk med nyt sundhedsinitiativ

Foto: Nyborg Kommune.
dato

Danske unge indtager europarekorden i druk, mens Nyborg Kommune træder til med løsninger

Danske unge skiller sig ud på den europæiske scene med deres rekordhøje alkoholforbrug. Samtidig er der observeret en væsentlig stigning i antallet af unge, der gør brug af e-cigaretter og andre røgfrie nikotinprodukter de seneste år. Dette skaber bekymring for den unge generationens sundhed og trivsel.

Sundhedsstyrelsen og Trygfonden retter nu blikket mod varige løsninger på denne alvorlige problemstilling. Med Nyborg Kommune som en aktiv medspiller, søges der efter effektive metoder til at dæmme op for unges forbrug af alkohol og nikotinprodukter.

Et nyt initiativ, 'Fælles om ungelivet', er blevet lanceret som et konkret tiltag for at ændre de unges sociale miljø. Konceptet opfordrer til, at unge finder alternative måder at samles på, hvor rusmidler ikke indtager en hovedrolle. Initiativet retter sig primært mod unge mellem 7. – 10. klasse samt elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse.

Et bredt spektrum af lokale samarbejdspartnere i Nyborg Kommune er trukket ind i dette ambitiøse projekt. Nyborg Gymnasium, FGU Nyborg, HF + VUC Nyborg samt flere folkeskoler er alle en del af samarbejdet. Ydermere er et advisory board etableret, hvor medlemmerne består af repræsentanter fra Dansk Skoleidræt, Dansk Firmaidræt, forældrerepræsentanter samt lokale aktører, der alle spiller en rolle i indsatsen.

Projektet skudstartes officielt i foråret 2024 med et møde mellem de deltagende kommuner og Sundhedsstyrelsen. Nyborg Kommune planlægger at engagere et bredt felt af lokale aktører i deres indsats, herunder forældre, foreninger, idrætshaller og erhvervslivet, for at skabe et solidt grundlag for de unge.

For yderligere information om indsatsen og deltagelse, kan interesserede kontakte Søren Tidemann Lassen, der er ansvarlig for kommunikation og presse i Nyborg Kommune. Han kan nås på telefonnummer 2156 3716 eller via e-mail på slas@nyborg.dk.

https://www.nyborg.dk/da/nyheder/nyborg-kommune-udvalgt-til-faelles-om-ungelivet/

Kilde: Nyborg Kommune