Nyborg Kommune styrker it-sikkerheden efter datafejl blokerede hundreder af sikre mails

Foto: Nyborg kommune.
dato

Datafejl hos Nyborg Kommune fører til indsats for øget it-sikkerhed

En datafejl hos Nyborg Kommune resulterede i, at 913 sikre mails, sendt mellem kommunen og andre myndigheder, blev blokeret. Denne it-relaterede fejl blev opdaget i marts og ansporede til en omgående gennemgang. I denne forbindelse blev op til syv specifikke sager udvalgt til nærmere undersøgelse for at vurdere, om fejlen havde påvirket sagsbehandlingen.

Til held for borgerne i Nyborg Kommune viste efterfølgende undersøgelser, at databruddet ikke medførte konsekvenser for dem. For at afhjælpe situationen lykkedes det at genfremsende langt størstedelen af de 913 blokerede mails til de tilsigtede modtagere. De resterende sager blev håndteret gennem alternativ kommunikation, såsom telefonsamtaler, for at sikre en fortsat effektiv sagsbehandling.

Som en direkte konsekvens af databruddet har Nyborg Kommune iværksat flere initiativer for at styrke it-sikkerheden. Dette omfatter en bestilling af en ekstern gennemgang af it-området for at påpege og rette eventuelle fejlopsætninger samt at optimere organisationen af området. Derudover er der igangsat en gennemgang af alle systemer for at sikre, at sikker post håndteres korrekt, og en øgning af mængden af undervisning rettet mod kommunens medarbejdere med det formål at forebygge lignende hændelser i fremtiden.

Anders M. Sørensen, vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune, understreger alvoren af den opståede situation og udtaler kommunens dedikation til at forbedre it-sikkerheden. Denne indsats vidner om Nyborg Kommunes forpligtelse til at beskytte både data og borgernes sikkerhed gennem en styrket og mere sikker it-infrastruktur.

https://www.nyborg.dk/da/nyheder/datafejl-havde-ikke-konsekvenser-for-borgerne/

Kilde: Nyborg Kommune