Nyborg Kommune sikrer klima og vandmiljø med støtte fra EU's LIFE ACT-projekt

Foto: Nyborg Kommune.
dato

Nyborg Kommune modtager 5 millioner kroner fra EU's LIFE ACT-projekt for at forbedre klimasikkerheden og vandmiljøet

Nyborg Kommune har fået tildelt 5 millioner kroner fra EU som en del af det nationale klimasamarbejde LIFE ACT, der inkluderer 27 kommuner og alle fem regioner i Danmark. Samarbejdet omfatter også forsyningsselskaber og statslige styrelser og er støttet af EU med i alt 130 millioner kroner.

Formålet med LIFE ACT i Nyborg Kommune er at klimasikre byen mod stormflod og ekstremregn samt at forbedre vandmiljøet i Holckenhavn Fjord. Samarbejde med lodsejere, forskning, borgere og virksomheder sikrer en bred indsats, og partnerne vil bidrage med 80 millioner kroner i form af arbejdstimer.

I Nyborg fører LIFE ACT til konkrete initiativer som ansættelse af en projektleder til at udvikle et klimapartnerskab for Holckenhavn Fjord. Desuden er der planer om en helhedsplan for Vindinge Ådal, der skal skabe mere natur, genetablere enge og moser og forbedre åens fri løb. Dette vil også skabe bedre adgang for borgere til Vindinge Å og dens omgivelser.

Udover forbedringer i natur- og vandmiljøet fokuserer projektet på bedre beskyttelse mod stormflod. Dette indebærer dialog med berørte grundejere og erhvervsdrivende om klimasikring samt samarbejde med landbruget, forsyninger og universiteter for at finde de bedste løsninger.

LIFE ACT-indsatsen starter officielt den 1. januar 2025 og vil strække sig over en periode på 8 år. Selvom den officielle startdato er i fremtiden, begynder Nyborg Kommune allerede nu at udvikle de nødvendige indsatser for at imødekomme de fremtidige klimaudfordringer.

https://www.nyborg.dk/da/nyheder/5-mio-kroner-fra-eu-pa-vej-til-klimaindsatsen-i-nyborg/

Kilde: Nyborg Kommune