Lokal myndighed genåbner for telefon- og e-mailkontakt efter pause

Foto: Nyborg kommune.
dato

Genoptagelse af kontaktmuligheder hos lokal myndighed

Lokale borgere og interessenter vil igen kunne træffe lokal myndighed via telefon og e-mail fra og med torsdag den 2. maj 2024. Dette markere en vigtig genoptagelse af direkte kommunikationslinjer efter en midlertidig pause.

Kontaktgenoptagelsen sikrer, at borgere nemt og effektivt kan komme i kontakt med den relevante myndighed for at få svar på spørgsmål, indgive anmeldelser eller modtage vejledning i diverse sager.

Det opfordres til, at alle benytter sig af disse kontaktmuligheder for at fremme en hurtig og smidig sagsbehandling. Den præcise kontaktinformation, herunder telefonnumre og e-mailadresser, vil blive offentliggjort på myndighedens officielle hjemmeside tættere på genoptagelsesdatoen.

Denne genoptagelse af telefon- og e-mailkontaktmuligheder er et led i myndighedens bestræbelser på at forbedre borgerservice og tilgængelighed. Myndigheden ser frem til at genoprette den direkte dialog og understøtter borgernes behov og henvendelser med den højeste standard for service og engagement.

https://www.nyborg.dk/da/nyheder/vi-holder-lukket-1-maj-2024/

Kilde: Nyborg Kommune