Led et team til at skabe sunde og inkluderende fællesskaber i Nyborg's Center for Fællesskabende Pædagogik

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Nyborg Kommune har besluttet at sammenlægge en række understøttende funktioner på dagtilbuds- og skoleområdet til en ny, større og mere fokuseret enhed, kaldet Center for Fællesskabende Pædagogik (CFP).

CFP kommer til at bestå af nuværende Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) med psykologer og tale-høremedarbejdere, vores videncenter for specialpædagogik (VC), fysio- og ergoterapeuter, det kommunale læse- og ordblindeteam samt sekretær og specialkonsulent.

CFPs kerneopgave er:

 • at understøtte skoler og dagtilbud i at udvikle og fastholde stærke, sunde og rummelige almene miljøer gennem støtte og rådgivning med særligt fokus på de muligheder, der gemmer sig i det pædagogiske og relationelle felt.
 • at vejlede forældre m.fl., når et barn er i udfordringer, som påvirker barnet i dagtilbud eller skole.
 • at udrede børn og unge med henblik på, at den korrekte hjælp og støtte kan etableres.

Vi ønsker med etableringen af CFP at fokusere endnu mere på fællesskaberne, og vi tror på, at de bedste løsninger for børn i vanskeligheder næsten altid kan findes i de almene fællesskaber, hvis vi gør os umage.

Centeret har base på Ringvej 3 i Nyborg i samme bygning som afdelingerne Børn og Skole, beskæftigelse samt Social og Familie.

Vi lægger vægt på et særdeles tæt samarbejde mellem dagtilbud/skole, socialområdet og beskæftigelsesområdet, for vi tror på, at kun gennem tæt samarbejde kan vi hjælpe børn, unge og familier med behov til sunde, selvforsørgende liv.

I forbindelse med etableringen af CFP opslås derfor en stilling som centerleder.
Ledelsen kommer til at bestå af centerleder samt en ledende psykolog. Herudover er der en faglig koordinator for tale-hørekonsulenterne.

Centerlederens opgaver bliver:

 • at sætte sig i spidsen for den strategiske udvikling af centeret, så kerneopgaven fremstår tydelig for alle parter - herunder ikke mindst at fokus er på fællesskaber, på god pædagogik og på relationer.
 • at understøtte ledelserne i den konstante udvikling af skole- og dagtilbudsområdet i retning af øget rummelighed.
 • i samarbejde med chefen for området og forvaltningen at udvikle og fastholde de langsigtede strategier for såvel skoler som dagtilbud.
 • at være øverste personaleleder samt økonomisk ansvarlig for centeret.

Stillingen refererer til børne- og skolechefen, og centerlederen indgår i ledergruppen for dagtilbud og skoler og deltager i ledermøder.

Vi regner med, at vores nye centerleder besidder mange af følgende egenskaber:

 • Strategisk overblik, sans og interesse.
 • Høj eksekveringsevne. Du får strategi gjort til virkelighed!
 • Særdeles gode kommunikative evner i både tale og på skrift.
 • Nytænkende, nysgerrig og visionær
 • Positiv og energisk

Endelig er det af afgørende betydning, at CFP´s nye leder har en kompromisløs lyst til at arbejde for mangfoldighed i dagtilbud og skoler og tror på, at mangfoldige læringsmiljøer ikke primært handler om tal, økonomi og segregeringsprocenter, men i højere grad er et etisk spørgsmål, som Salamancaerklæringen giver svaret på.

Centerlederens baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at de rette ansøgere har solid kommunal ledererfaring, gerne med ledelse af ledere, samt stor erfaring fra enten skole-, dagtilbuds- eller PPR-området.

Yderligere information
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Lønniveauet udgør ca. 708.000 kr. årligt (aktuelt niveau). Hertil kommer pension. Vi gør opmærksom på, at der skal forevises straffeattest inden ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chef for børn og skole Lars Kofoed på telefon 2384 7867.

Ansøgningsfrist 9. juni 2024
Der afholdes to ansættelsessamtaler:
Første samtale finder sted 14. juni 2024 fra kl. 9.00
Anden samtale finder sted 24. juni 2024 fra kl. 15.00
Tiltrædelse 1. oktober 2024

Der indhentes referencer mellem de to samtaler.

Som led i rekrutteringsprocessen vil der blive udarbejdet en personprofil med efterfølgende interview for de kandidater, der går videre til 2. samtale. Til dette formål videregives navn, telefonnr. og e-mail adresse til People Tools. Ansættelsesudvalget gennemgår resultaterne af personprofilerne før 2. samtale. 

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=d0695c14)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Nyborg Kommune - Børn og Skole, Torvet, 5800 Nyborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051905

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet