Flere grønne områder i Nyborg omlægges til naturlig natur for at fremme biodiversitet

Foto: Nyborg Kommune.
dato

Flere grønne områder i Nyborg Kommune omlægges til naturlig natur i foråret og sommeren 2024.

Forsøgene sidste sommer viste gode resultater med sjældne planter og dyreliv. Græsslåning indstilles ugentligt, og brugen af gødning halveres i udvalgte områder. Større naturarealer vedligeholdes med klippede kanter og rene stier.

Nyborg Kommune samarbejder med naboer, klubber og foreninger før omlægning. Områderne skal fortsat kunne bruges til fællesarrangementer og aktiviteter.

Mål og tiltag i Nyborg Kommunes Klimaplan 2022 har fokus på mere biodiversitet og et grønnere Nyborg. Den giver naturen en hjælpende hånd ved at lade urter og græs gro længere, hvilket skaber fødekilder og levesteder for insekter og smådyr. Derudover skaber det grønne korridorer, der styrker dyre- og plantelivs modstandsdygtighed.

Mere end 47.000 m² jord er taget ud af konventionel pleje. Områder ved Aunslev IF, Ørbæk Boldklub, NIF og andre sportspladser er inkluderet. I 2024 planlægges omlægning af yderligere 7-10 ha.

Alle 12 fodboldkampbaner plejes som sædvanligt.

Forsøg i Teglværksskoven har undladt at rense skovbunden og ladet væltede træer ligge. Nye dyrearter som grønspætte og sorte egern er kommet til.

Henvendelser kan sendes til: teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk

https://www.nyborg.dk/da/nyheder/flere-gronne-omrader-skal-blomstre-og-summe-af-sol-og-sommer/

Kilde: Nyborg Kommune